Disclaimer

Disclaimer voor www.witeburch.nl

Recreatiepark de Wite Burch (Kamer van Koophandel: 69308098), hierna te noemen Wite Burch, verleent je hierbij toegang tot www.witeburch.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Wite Burch behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan je mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.witeburch.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Wite Burch.

Beperkte aansprakelijkheid

Wite Burch spant zich in om de inhoud van www.witeburch.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Wite Burch is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van onjuist verstrekte informatie.

De op www.witeburch.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Wite Burch.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.witeburch.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.witeburch.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Wite Burch nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Wite Burch.

De inhoud van www.witeburch.nl is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Zoek en boek


Bekijk hier de beschikbaarheid en boek gelijk uw vakantie!
Boek online!

Locatie

De Wite Burch 
is gelegen op het prachtige stukje Friesland: Gaasterland

Wite Burch 7
8574 VC Bakhuizen

Persoonlijk advies?
Bel 0514 58 13 82

Bekijk onze faciliteiten en extra's!

Facebook Twitter