Afvalstation
Afvalstation

Afvalsoorten die worden verwerkt

  • De Glasbak voor wit, groen en bruin gesorteerd glas. 
  • De Blauwe kunststof bak voor oud papier en karton. Vrijwilligers van muziekvereniging Euphonia uit Koudum verzamelen het oud papier waarbij de opbrengsten ten gunste zijn van de vereniging.
  • De Zwarte kunststofbak is bedoeld voor het overige restafval. 
  • Er is een houten kistje getimmerd voor lege colablikjes. Deze blikjes worden verzameld, bewerkt en ingeleverd bij een recyclingsbedrijf.
  • Snoeihout mag op de daarvoor bestemde plaats bij het speelbosje worden achtergelaten. Deze takken worden versnipperd, gecomposteerd en als verse compost aangeboden ter bemesting van landbouwgrond.
  • Gras, bladeren, onkruid e.d. hoort op de kiepwagen. Ook dit wordt gecomposteerd en vormt uiteindelijk een nuttige voedingsstof voor landbouwgrond.
  • Frituurolie kan in goed afgesloten verpakking ingeleverd worden bij de horeca. Olthuis Recycling uit Dronten verwerkt deze afvalstroom tot biodiesel.
  • Grof huisvuil kan alleen tegen betaling worden afgevoerd.
  • Chemisch afval zoals batterijen, verfblikken et cetera dien je zelf op verantwoorde wijze af te voeren. Je oude medicatie kun je inleveren bij je apotheek.
  • Asbest en asbest gelijkend materiaal wordt wel na je melding ingenomen en verwerkt.

Gaasterland biedt frisse lucht, sfeervolle bossen, groene weiden en veel recreatiewater.